Általános kérdések

 1. Mi a különbség a közfoglalkoztatás és a közérdekű munka között?
 2. Mennyi a közfoglalkoztatásra fordítható pénzügyi előirányzat mértéke 2021-ben?
 3. Melyek a közfoglalkoztatási jogviszony főbb jellemzői?
 4. Lehet-e határozatlan idejű a közfoglalkoztatási jogviszony?
 5. Mi garantálja, hogy a közfoglalkoztatott más munkavállaló elől nem veszi el a munkát?
 6. Akadályozza-e a közfoglalkoztatotti jogviszony az idénymunkában való részvételt/foglalkoztatást?
 7. Jogszerző idő-e a közfoglalkoztatás időtartama álláskeresési ellátásra, nyugdíjra, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra?
 8. Lehet-e levélben, e-mailben jelentkezni a közfoglalkoztatásra?
 9. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. határozott idejű bérleti szerződés programjába (HBSZ-program) bevont álláskeresők részt vehetne-e a közfoglalkoztatásban?
 10. Milyen lehetőségei vannak azoknak a településeknek, amelyek területfejlesztései szempontból már nem számítanak kedvezményezettnek?
 11. Igaz, hogy az önkormányzatok csak akkor kaphatnak közfoglalkoztatási programjaikhoz támogatást, ha menekültként elismerést kérő személyeket foglalkoztatnak?
 12. A felajánlott közfoglalkoztatás elfogadása szempontjából milyen esetekben megfelelő a munkahely?
 13. Mely életkortól jár szankcióval a felajánlott közfoglalkoztatás visszautasítása? Bevonhatók-e közfoglalkoztatásba a 25 év alatti álláskeresők?
 14. Van-e lehetőség közfoglalkoztatási jogviszonyban kollektív szerződés alkalmazására?
 15. Jogosult-e valamilyen kedvezményre a munkáltató, amennyiben volt közfoglalkoztatottat alkalmaz?
 16. Ki számolhat el általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) a közfoglalkoztatási program terhére?
 17. Honnan tudható, alanyi áfa mentes, vagy áfa körbe tartozó egy közfoglalkoztató?
 18. Ki lehet alanyi adómentes?
 19. Ha év közben a közfoglalkoztató elérte az alanyi adómentesség 12 millió Ft-os határát, ez hogyan befolyásolja a közfoglalkoztatási támogatás igénylését?
 20. Kérheti-e az áfa költségeinek támogatási keret terhére történő elszámolását az áfa alany közfoglalkoztató?