Válasz

A közfoglalkoztatási jogviszony fennállása nem zárja ki, hogy a közfoglalkoztatott bizonyos feltételek mellett egyéb kereső tevékenységet végezzen a közfoglalkoztatás ideje alatt, így pl. idénymunkát végezzen. A közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt legalább 3, legfeljebb 120 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt létesíthet, a közfoglalkoztató pedig köteles ezen időtartamra fizetés nélküli szabadságot engedélyezni a közfoglalkoztatottnak.

A jelenlegi szabályozás a fentieken kívül több ponton is támogatja a közfoglalkoztatottak nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedését: egyfelől a közfoglalkoztatottak számára is adott az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok által biztosított szolgáltatások, azon belül is elsősorban a munkaközvetítés igénybevétele, másfelől ösztönzi a közfoglalkoztatottak önálló álláskeresését is azzal, hogy az állásinterjún való részvétel céljából munkaidő-kedvezményt biztosít számukra.

Vissza a GYIK-hez