Válasz

A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő mind álláskeresési ellátásra, mind foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, mind pedig társadalombiztosítási nyugellátásra jogosultsági időt keletkeztet. Közfoglalkoztatási jogviszonynak minősül a közfoglalkoztatási program keretében a közfoglalkoztatott munkaerő-piaci alkalmazkodását, munkához jutását szolgáló képzésben, illetve naptári évenként legfeljebb 15 nap időtartamú munkaerő-piaci szolgáltatásban, valamint a mentális, szociális, egészségügyi problémákkal küzdő álláskereső naptári évenként legfeljebb 15 nap időtartamú egészségügyi és szociális szolgáltatásban való részvétele is.

Vissza a GYIK-hez.