A munkaerőpiaci szolgáltatás célja, igénybevétele

A munkaerőpiaci lehetőségek, folyamatok, támogatások átláthatóságának előmozdítása, hozzájárulás a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlyának, valamint az álláskeresők munkaerő-piaci esélyeinek javításához. A foglalkoztatatást elősegítő szolgáltatások ingyenes igénybevételéhez minden szolgáltatást kérőnek joga van. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások igénybevételét a 100/2021. (II.27.) Korm. rendelet szabályozza.

Egyének által igénybe vehető munkaerőpiaci szolgáltatások

A Kormány közfoglalkoztatással összefüggő céljai között továbbra is szerepel a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének ösztönzése. Kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű, 16-18 év közötti korosztály munkaerőpiaci, a roma nemzetiséghez tartozók társadalmi (re)integrációjához leginkább szükséges és megfelelő, személyre szabott munkaerő-piaci, foglalkoztatatást elősegítő szolgáltatásokhoz minél szélesebb körben való hozzáférésére. Ennek szervezése a helyi igények, valamint a járási hivatalokban rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével történik.

Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások, tanácsadás

A tanácsadás olyan egy vagy több alkalomból álló segítségnyújtás, ahol feltárják azokat a körülményeket, amelyek alapján a tanácsadó a problémára a szolgáltatást kérővel közösen keres megoldást, vagy amely a foglalkoztató adott foglalkoztatási helyzetének megerősítéséhez kapcsolódik.

Mentori szolgáltatás

Mentori szolgáltatás fogalma: A mentorálás olyan fejlesztési kapcsolat, amely elősegíti mind az egyén személyes fejlődését, növekedését, mind szakmai előmenetelét.

A mentori szolgáltatás célja: A szolgáltatást kérő ügyfelek munkaerő-piaci helyzetének javítása, munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése.