Válasz

Létszámleépítést követően nem lehet közfoglalkoztatottat felvenni arra a tevékenységre, amelyet korábban nem közfoglalkoztatotti jogviszony keretében láttak el.

A közfoglalkoztatási támogatásról szóló hatósági szerződésben a közfoglalkoztató vállalja, hogy a támogatás folyósításának időtartama alatt a közfoglalkoztatottal azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott határozott és határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.

A támogatás feltételei közé tartozik az is, hogy a közfoglalkoztató az álláskereső(k) alkalmazását megelőző három hónapban a vele azonos és hasonló munkakörben foglalkoztatott határozott és határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát felmondással nem szüntette meg.

Szerződésszegés esetén az állami foglalkoztatási szerv megszünteti a támogatás folyósítását és egészben visszaköveteli a már felvett támogatást késedelmi pótlékkal növelt összegben.

Vissza a GYIK-hez