Válasz

Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető. A határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatási program támogatásról szóló hatósági szerződésben előírt időtartam (legfeljebb egy év, ami egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható).
 
A munka törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) alapján a határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg, ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is. Közfoglalkoztatási jogviszony esetében ez a szabály úgy módosul, hogy a hatósági szerződés meghosszabbítása vagy a korábbi támogatási időszak lejártát követő hat hónapon belül újabb hatósági szerződés megkötése esetén a közfoglalkoztatási jogviszony Mt. szerint számított időtartama az öt évet meghaladhatja, azonban nem haladhatja meg a tíz évet.