Válasz

Az állítás nem igaz, ezen célcsoportok foglalkoztatása pusztán lehetőség a közfoglalkoztatók számára, nem kötelezettség.

A közfoglalkoztatási program támogatására irányuló kérelem szövege szerint: „a közfoglalkoztató vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a járási (fővárosi kerületi) hivatal által kiközvetített álláskeresőt, elismerést kérőt, a kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárt, illetve megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyt foglalkoztat.”

Jól látható tehát, hogy egy felsorolás részeként szerepelnek az elismerést kérők és a kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárok. A közfoglalkoztatóknak továbbra is lehetőségük van a regisztrált álláskeresők és a rehabilitációs ellátásban részesülők közfoglalkoztatására.

A közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztató és a közfoglalkoztatott által megkötött közfoglalkoztatási szerződéssel jön létre. Mint ahogyan ez idáig is, úgy a jövőben is a közfoglalkoztató döntésén múlik, hogy az állami foglalkoztatási szerv által kiközvetített álláskeresők és közvetítést kérő személyek közül kikkel kíván közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni.

Vissza a GYIK-hez.