A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programokról

A közfoglalkoztatás célja, hogy a közfoglalkoztatottak képességeikhez mérten értékteremtő munkát végezzenek, és a közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra minél nagyobb arányban visszakerüljenek. A visszajuttatás elősegítésének egyik meghatározó eszköze a közfoglalkoztatott piaci igényeknek megfelelő képzésben való részesítése. A képzési programok sikeres megvalósulását mentori tevékenység támogatja. További cél, hogy olyan képzési programok induljanak, amelyek lehetővé teszik a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való elhelyezkedést.

Mit nyújt a GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” c. kiemelt projekt?

A 2016-2023 közötti időszakban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” (a továbbiakban: kiemelt projekt) keretében valósulnak meg.

Képzés

A képzési támogatást az egyénnek szükséges kérelmeznie, a képzést megelőzően az ügyfél lakóhelye és vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A képzésekről, a hozzájuk kapcsolódó részletes információkról a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálynál, illetve a járások foglalkoztatási osztályainál adnak felvilágosítást.
A képzés megvalósításának forrását a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” c. kiemelt projekt biztosítja 2016-2023-ban.