Válasz

A közfoglalkoztatási jogviszonyra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályai az irányadóak, az alábbi főbb eltérésekkel:

  • Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időtartamra köthető.
  • A közfoglalkoztatási jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.
  • A közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha a közfoglalkoztatott legalább 3 nap, legfeljebb 120 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt létesít. A közfoglalkoztatott köteles bemutatni a munkaszerződést a fizetés nélküli szabadság megkezdése előtt legalább 2 munkanappal.
  • A közfoglalkoztatott mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a munkaviszony létesítése céljából történő állásinterjún való részvételhez szükséges időtartamra.
  • A közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap.

Vissza a GYIK-hez.