Válasz

Közvetlenül nem lehet közfoglalkoztatásra jelentkezni, az álláskeresők nyilvántartásában szereplő személyeknek a járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya ajánlhatja fel a közfoglalkoztatásban való részvételt. Az álláskeresők nyilvántartásába mindenki regisztrálhat, aki

  • a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
  • oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
  • öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
  • az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és
  • elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik.

Vissza a GYIK-hez.