Alkalmassági vizsgálat, munkavédelem

 1. Indokolt-e tüdőszűrést végezni a foglalkoztathatósági szakvélemény elvégzésekor?
 2. Ki végezheti a közfoglalkoztatottak foglalkoztathatósági szakvéleményezését?
 3. Mennyi ideig érvényes a közfoglalkoztatott egészségügyi alkalmassági vizsgálata?
 4. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díját kinek kell fizetnie és ez a díj megtéríthető-e a közfoglalkoztatási támogatásból?
 5. Jár-e a közfoglalkoztatott számára a munkavégzéshez szükséges munka/védőruha és egyéni védőeszköz?
 6. A közfoglalkoztatott milyen munkavédelmi, egészségvédelmi előírásokat köteles betartani?
 7. Kell-e a közfoglalkoztatónak munkaruhát, védőeszközt, illemhelyiséget, melegedőt, pihenőt biztosítania a közfoglalkoztatottak részére?
 8. Kötelező-e részt venni munkavédelmi oktatáson?
 9. A munkavégzés feltételeinek biztosítása kinek a kötelessége közfoglalkoztatási jogviszonyban, illetve az ilyen jellegű kifogásokkal hova lehet fordulni?
 10. Érvényesnek számít az olyan foglalkoztathatósági szakvélemény, amelyet egy éves időtartamra állít ki a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató/szakellátó hely? Mit tanúsít a foglalkoztathatósági szakvélemény?
 11. Milyen szempontok szerint kell a közfoglalkoztatott balesetét minősíteni?