Alkalmassági vizsgálat, munkavédelem

  1. Indokolt-e tüdőszűrést végezni a foglalkoztathatósági szakvélemény elvégzésekor?
  2. Ki végezheti a közfoglalkoztatottak foglalkoztathatósági szakvéleményezését?
  3. Mennyi ideig érvényes a közfoglalkoztatott egészségügyi alkalmassági vizsgálata?
  4. Jár-e a közfoglalkoztatott számára a munkavégzéshez szükséges munka/védőruha és egyéni védőeszköz?
  5. A közfoglalkoztatott milyen munkavédelmi, egészségvédelmi előírásokat köteles betartani?
  6. Kell-e a közfoglalkoztatónak munkaruhát, védőeszközt, illemhelyiséget, melegedőt, pihenőt biztosítania a közfoglalkoztatottak részére?
  7. Kötelező-e részt venni munkavédelmi oktatáson?
  8. A munkavégzés feltételeinek biztosítása kinek a kötelessége közfoglalkoztatási jogviszonyban, illetve az ilyen jellegű kifogásokkal hova lehet fordulni?
  9. Érvényesnek számít az olyan foglalkoztathatósági szakvélemény, amelyet egy éves időtartamra állít ki a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató/szakellátó hely? Mit tanúsít a foglalkoztathatósági szakvélemény?
  10. Milyen szempontok szerint kell a közfoglalkoztatott balesetét minősíteni?