Válasz

A munkaruha és a védőruha (egyéni védőeszköz) jelentése a hétköznapi nyelvben gyakran összefonódik, a kettő azonban nem ugyanaz.
A munkaruha, ill. formaruha használata nem kötelező, így annak biztosítása sem, a munkáltató által adható juttatás. A munkaruha, formaruha a munkavállaló tulajdona, tisztításáról a munkavállaló gondoskodik, és ún. kihordási ideje van.
A védőruha, vagy a jogi nyelvezet szerint egyéni védőeszköz (tágabb kategória, nemcsak a ruházatot jelenti) biztosítása a munkáltató jogszabályi kötelezettsége bizonyos, fokozott veszéllyel járó munkakörökben történő foglalkoztatás esetén. Az egyéni védőeszköz a munkáltató tulajdona, beszerzéséről, tisztításáról, karbantartásáról és javíttatásáról, valamint azok rendeltetésszerű használatáról (oktatás) a munkáltató köteles gondoskodni. A védőeszközök előállítására, forgalmazására, alkalmazására és használatára is szigorú szabályok vonatkoznak, azok meglétét és állapotát a munkavédelmi hatóság jogosult ellenőrizni. Az egyéni védőeszköznek kihordási ideje nincs, addig használható, amíg elhasználódottsága nem olyan mértékű, hogy testi épséget, egészséget védő funkciójának ellátására többé nem alkalmas.

Vissza a GYIK-hez