Válasz

A közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatási jogviszonyra a munkaviszonyra irányadó munkavédelmi szabályokat alkalmazni. Ennek megfelelően a munkáltatónak (esetünkben a közfoglalkoztatónak) – törvény alapján, minden szervezett munkavégzés esetén, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik – oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

•    munkába álláskor,
•    munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
•    munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
•    új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni.

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Biztonságos közfoglalkoztatás – Szakmai segédlet dolgozók és brigádvezetők számára

Biztonságos közfoglalkoztatás – Szakmai segédlet közfoglalkoztatók számára

Vissza a GYIK-hez.