Válasz

A foglalkoztathatósági szakvéleményezés egészségügyi alapellátás keretében is elvégezhető. A vonatkozó jogszabály értelmében – a fegyveres szerveknél alkalmazott közfoglalkoztatottak körét kivéve – a foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt

a) foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa, vagy

b) önkormányzati közfoglalkoztatás esetén az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal telephelye szerint illetékes

foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely, más közfoglalkoztatás esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes szakellátó hely szakorvosa állítja ki.

Az a) illetve b) pont közötti kapcsolat vagylagos, vagyis az a) pontban foglalt szolgáltató önkormányzati foglalkoztatás esetén is állíthat ki szakvéleményt.

Egészségügyi szolgáltatónak minősül minden egészségügyi szolgáltatást nyújtó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet és természetes személy, aki vagy amely egészségügyi szolgáltatást nyújt, ideértve a háziorvost is.

A háziorvos is megfelelhet az a) pontban foglaltaknak, amennyiben a működési engedélyében szerepel a foglalkozás-egészségügyi alapellátás mint a szolgáltató által végezhető tevékenység, valamint annak a külön jogszabályban meghatározott kódja.

Vissza a GYIK-hez.