Az egy éves időtartamra kiállított foglalkoztathatósági szakvélemény nincs összhangban a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelettel (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet jelenlegi előírása szerint az orvos a 16. számú mellékletben írja le a foglalkoztathatósággal kapcsolatos szakvéleményét; a jogalkalmazónak a 16. számú melléklettől sem formai, sem tartalmi szempontból eltérni nem lehet. A foglalkoztathatósági szakvélemény érvényességi ideje a Rendelet 16/B (6) bekezdése szerint 2 év, ettől úgyszintén nem lehet eltérni, azaz sem rövidebb, sem hosszabb időre nem adható ki szakvélemény.

A szakvélemény nem a konkrét munkakör betöltésére való alkalmasságra vonatkozik, hanem azt írja le, hogy a vizsgálatkor milyen egészségügyi paraméterekkel rendelkezik a munkavállaló, és eszerint milyen típusú munka felé irányítható a munkaerőpiacon. Ez alapján kerül az érintett személy olyan munkahelyre, ahol foglalkoztatható, majd ezt követően az ottani hatáskörrel rendelkező foglalkozás-egészségügyi szakember dönt a konkrét munkakörre vonatkozó alkalmasságáról.

Vissza a GYIK-hez