Válasz

A munkavégzés feltételeit a közfoglalkoztatónak kell biztosítania. Ennek keretében - amennyiben az adott munkakör jellege azt indokolja -, köteles gondoskodni többek között a megfelelő munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz beszerzéséről, azoknak a közfoglalkoztatottak részére bocsátásáról, illetve a megfelelő használat ellenőrzéséről is. A munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz beszerzésének, viselésének indokoltsága tehát a közfoglalkoztatott által betöltött munkakör jellemzőitől, veszélyességétől függ és nem a közfoglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időtartamtól. A közfoglalkoztatott csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A közfoglalkoztatott köteles a munkatársaival együttműködni, és a munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal, járási hivatal hatásköre a munkaerő piaci-, illetve munkaügyi hatósági ellenőrzések lefolytatása, így például a hatósági szerződésben illetve közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak teljesítésének, a jogszabályi rendelkezések betartásának, a munkavégzés körülményeinek ellenőrzése, az ilyen jellegű kifogások vizsgálata.

Vissza a GYIK-hez.