Válasz

A közfoglalkoztatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesettel kapcsolatban minősítési kötelezettsége van, tehát meg kell állapítania, hogy munkabaleset történt, vagy sem. A közfoglalkoztató baleseti eseménnyel kapcsolatos megállapítása azonban csak akkor végleges, ha azt a balesetet szenvedett közfoglalkoztatott (halála esetén hozzátartozója) nem vitatja és az illetékes szerv felügyelője is egyetért a munkáltató megállapításával.

A munkabaleset olyan baleset, amely a munkavállalót (közfoglalkoztatottat) a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, függetlenül annak helyétől és időpontjától, valamint a balesetet szenvedett munkavállaló (közfoglalkoztatott) közrehatásának mértékétől.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, tehát munkabalesetnek minősül az olyan eset, amikor a munkavállalót (közfoglalkoztatottat) a foglalkozás körében végzett, munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a közfoglalkoztató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybe vétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a közfoglalkoztatottat a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a közfoglalkoztató saját vagy bérelt járművével való közlekedés során történt.

A munkaidőn kívül – beleértve szabadság, szabadnap, igazolatlan távollét, vagy a munkáltató intézkedése miatti munkából történő egyéb távollét időszakát is – bekövetkezett baleset nem minősül munkabalesetnek.

Súlyos az a munkabaleset, amely

  • a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását; 
  • valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását okozta;
  • orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást; 
  • súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek); 
  • beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.

Vissza a GYIK-hez.