Közfoglalkoztatott

 1. Helyi önkormányzati képviselő lehet-e közfoglalkoztatott?
 2. Kik vehetnek részt a közfoglalkoztatásban?
 3. Hogyan lehet bekerülni a közfoglalkoztatásba?
 4. Pályakezdő lehet-e közfoglalkoztatott?
 5. Jár-e napközbeni pihenőidő a közfoglalkoztatottnak?
 6. Elrendelhető-e rendkívüli munkaidő a közfoglalkoztatottnak?
 7. Kereshet-e állást a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatása idején?
 8. Hány nap szabadság illeti meg a közfoglalkoztatottat? Kiköthető-e próbaidő?
 9. Lehet a közfoglalkoztatás mellett más jogviszonyban munkát végezni?
 10. Esti/levelező tagozaton tanulhat-e a közfoglalkoztatott?
 11. Milyen bejelentési kötelezettsége van a közfoglalkoztatottnak?
 12. El tud-e menni állásinterjúra a közfoglalkoztatott?
 13. Milyen okból és mennyi időre kell kizárni a résztvevőket a közfoglalkoztatásból?
 14. Mi történik akkor, ha a közfoglalkoztatott nem fogadja el a felajánlott munkahelyet?
 15. Milyen hosszú a munkaidő?
 16. A közfoglalkoztatottnak kötelessége-e elfogadni a felajánlott idénymunkát? Kizárható-e a közfoglalkoztatásból, ha nem fogadja el?
 17. Kötelező elfogadnia a közfoglalkoztatást a 18. életévét be nem töltött álláskeresőnek?
 18. Kit illet meg az elhelyezkedési juttatás?
 19. Közfoglalkoztatási jogviszonyban, gyermeke születése esetén jogosult-e az apa a munka törvénykönyve szerinti öt munkanap pótszabadságra? 
 20. Lehet-e álláshelyre közvetíteni a közfoglalkoztatottat közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt?
 21. Mi a teendő akkor, ha az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés esetén a közfoglalkoztató nem egyezik bele a közfoglalkoztatási jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésébe?
 22. A munkavállalói felmondás és a munkavállalói azonnali hatályú felmondás a közfoglalkoztatásból történő kizárás szempontjából ugyanolyan megítélés alá esik?
 23. A közvetítéssel illetve annak elmaradásával kapcsolatos kifogás esetén hova lehet fordulni?