GYIK

2017. október 11. 9:59

Lehet-e határozatlan idejű a közfoglalkoztatási jogviszony?

Válasz

2017. szeptember 20. 14:58

Mennyi a közfoglalkoztatásra fordítható pénzügyi előirányzat mértéke 2018-ban?

Válasz

2017. szeptember 5. 13:49

Érvényesnek számít az olyan foglalkoztathatósági szakvélemény, amelyet egy éves időtartamra állít ki a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató/szakellátó hely? Mit tanúsít a foglalkoztathatósági szakvélemény?

Az egy éves időtartamra kiállított foglalkoztathatósági szakvélemény nincs összhangban a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelettel (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet jelenlegi előírása szerint az orvos a 16. számú mellékletben írja le a foglalkoztathatósággal kapcsolatos szakvéleményét; a jogalkalmazónak a 16. számú melléklettől sem formai, sem tartalmi szempontból eltérni nem lehet. A foglalkoztathatósági szakvélemény érvényességi ideje a Rendelet 16/B (6) bekezdése szerint 2 év, ettől úgyszintén nem lehet eltérni, azaz sem rövidebb, sem hosszabb időre nem adható ki szakvélemény.

2016. szeptember 7. 14:50

Indokolt-e tüdőszűrést végezni a foglalkoztathatósági szakvélemény elvégzésekor?

Válasz

2016. augusztus 1. 12:31

Helyi önkormányzati képviselő lehet-e közfoglalkoztatott?

Az önkormányzati képviselői megbízatást betöltő személyek csak azon a településen nem létesíthetnek közfoglalkoztatási jogviszonyt (mert az összeférhetetlen a képviselői megbízatással), ahol közfoglalkoztatóként ugyanazon polgármesteri- vagy közös önkormányzati hivatal foglalkoztatná őket, mint amely településen a képviselői mandátumot töltik be. Amennyiben a közfoglalkoztató más település helyi önkormányzata vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása, akkor ilyen kizáró ok nem áll fenn.

2016. január 6. 13:40

Mit mutat a közfoglalkoztatás aktiválási rátája?

A közfoglalkoztatás aktiválási rátája a közfoglalkoztatásnak, mint foglalkoztatáspolitikai eszköznek, mint az álláskeresőket aktivizáló támogatásnak a súlyát mutatja meg egy adott térségben a nyilvántartott álláskeresők számához képest. A mutató azt fejezi ki, hogy a közfoglalkoztatás célcsoportját jelentő álláskeresők mekkora százalékát aktivizálta a közfoglalkoztatás. Számítása úgy történik, hogy adott időszak közfoglalkoztatottjainak számát viszonyítjuk ugyanezen időszakban az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak számának összegéhez (általában mindkét létszám esetén az adott időszak átlagos zárónapi létszámával számolunk).

2015. december 21. 14:48

Kötelező elfogadnia a közfoglalkoztatást a 18. életévét be nem töltött álláskeresőnek?

Válasz

2015. október 15. 16:06

Hogyan kell a közfoglalkoztatási bért kifizetni?

Válasz

Milyen közfoglalkoztatási támogatástípusok léteznek?

Válasz

Kell-e a közfoglalkoztatónak munkaruhát, védőeszközt, illemhelyiséget, melegedőt, pihenőt biztosítania a közfoglalkoztatottak részére?

Válasz