GYIK

2024. április 23. 10:48

Mitől „START” egy Szociális Szövetkezet?

Válasz

2022. június 16. 9:14

Kérheti-e az áfa költségeinek támogatási keret terhére történő elszámolását az áfa alany közfoglalkoztató?

Válasz

2022. június 16. 9:13

Ha év közben a közfoglalkoztató elérte az alanyi adómentesség 12 millió Ft-os határát, ez hogyan befolyásolja a közfoglalkoztatási támogatás igénylését?

Válasz

2022. június 16. 9:12

Ki lehet alanyi adómentes?

Válasz

2022. június 16. 9:11

Honnan tudható, alanyi áfa mentes, vagy áfa körbe tartozó egy közfoglalkoztató?

Válasz

2022. június 16. 9:10

Ki számolhat el általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) a közfoglalkoztatási program terhére?

Válasz

2022. május 25. 10:00

Mit mutat a közfoglalkoztatás aktiválási rátája?

A közfoglalkoztatás aktiválási rátája a közfoglalkoztatásnak, mint foglalkoztatáspolitikai eszköznek, mint az álláskeresőket aktivizáló támogatásnak a súlyát mutatja meg egy adott térségben a nyilvántartott álláskeresők és a közfoglalkoztatottak együttes számához képest. A mutató azt fejezi ki, hogy a közfoglalkoztatás célcsoportját jelentő álláskeresők mekkora százalékát aktivizálta a közfoglalkoztatás.

2021. március 26. 9:10

Mik a közfoglalkoztató jogai, ha a közfoglalkoztatott munkavégzésre nem alkalmas állapotban érkezik munkába?

Válasz

2021. március 26. 9:08

Milyen szempontok szerint kell a közfoglalkoztatott balesetét minősíteni?

Válasz

2021. március 26. 9:04

Hogyan kell a közfoglalkoztatónak a saját termelésű készleteivel elszámolnia?

Válasz