Közfoglalkoztatási bér és járulékok

 1. Mekkora a közfoglalkoztatási bér összege?
 2. Mely esetekben kell a közfoglalkoztatási garantált bért megállapítania a közfoglalkoztatott számára?
 3. Munkaszüneti napra jár-e díjazás a közfoglalkoztatottnak?
 4. Lehet-e fizetés nélküli szabadságot kérnie a közfoglalkoztatottnak?
 5. Milyen társadalombiztosítási ellátásokra jogosult a közfoglalkoztatott?
 6. Milyen levonások terhelik a közfoglalkoztatási bért?
 7. A közfoglalkoztatottak is jogosultak társadalombiztosításra és nyugellátásra?
 8. Milyen esetben és módon van lehetőség szabadságmegváltásra a közfoglalkoztatás rendszerében?
 9. Van-e lehetőség a közfoglalkoztatási (garantált) bér kiegészítésére?
 10. Jár-e végkielégítés a közfoglalkoztatott részére?
 11. Jogosult-e a közfoglalkoztatott munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre?
 12. Hogyan kell a közfoglalkoztatási bért kifizetni?
 13. Jár-e betegszabadság, táppénz a közfoglalkoztatottaknak?
 14. Lehet-e vasárnap vagy munkaszüneti napon munkát végezni? Hogyan történik közfoglalkoztatottak esetében a munkaszüneti napra járó díjazás megállapítása (fizetett ünnep)? Értelmezhető-e a távolléti díj közfoglalkoztatottak esetén?
 15. Egyszeri, vagy rendszeres juttatás volt a 2019. évi foglalkoztatást ösztönző támogatás?