Tájékoztató a szociális szövetkezetekről

Cél, hogy a közfoglalkoztatásból kikerülő, munkatapasztalattal rendelkezők számára a szociális szövetkezetek a foglalkoztatás következő lépcsőfokai lehessenek a nyílt munkaerőpiac felé, illetve a közfoglalkoztatottak önfoglalkoztatóvá, szövetkezeti taggá vagy szövetkezeti alkalmazottakká válva kiléphessenek az elsődleges munkaerőpiacra.

Elektronikus módszertani kézikönyv

A Fókusz támogatási program keretében elkészült a módszertani kézikönyv elektronikus változata, amely kiadvány hiánypótló az induló és a már működő szociális szövetkezetek számára.

Telephely - fióktelep bejegyeztetésének jogszerű megoldása

A közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek esetében gyakran előforduló változás, hogy a korábban közfoglalkoztató önkormányzat tevékenységét a szociális szövetkezet végzi oly módon, hogy a tevékenység végzésére szolgáló ingatlant bérbe/haszonkölcsön szerződés alapján használatba veszi.