A szociális szövetkezetek olyan személyek autonóm társulásai, akik önkéntesen egyesülnek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi, oktatási és kulturális céljaikat együttműködésben, demokratikusan irányított vállalkozásuk útján valósítsák meg.

Mi szükséges a szociális szövetkezet létrehozásához?

  • ÖTLET
  • VEZETŐ
  • FORRÁS

A szociális szövetkezeteknél alapvető célként jelenik meg a hátrányos helyzetű személyek számára munkalehetőség teremtése, szociális helyzetük javításának elősegítése. A szociális szövetkezet olyan gazdálkodó szervezet, amely ötvözi a gazdasági társaságok és a társadalmi szervezetek előnyeit. Fontos kihangsúlyozni azonban, hogy a szociális szövetkezet nem gazdasági társaság!

A szociális szövetkezeti forma előnyei:

  • a működés demokratikus elveken alapul, minden tag 1 szavazattal rendelkezik, vagyoni hozzájárulástól függetlenül. A szociális szövetkezetek esetében nincs meghatározva a minimum alapításkori tőke, ellentétben például az egyik legismertebb gazdasági társasági formával szemben a kft. 3 milliós alapításkori törzstőkéjével.
  • a szociális szövetkezet vezető tisztségviselője esetében járulékfizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha tényleges juttatás ellenében látják el a vezetői tisztséget. A szociális szövetkezetet, mint vállalkozási formát nem terheli szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség.
  • egyetlen szervezetben egyesülnek a vállalkozási és közösségfejlesztő funkciók. E kettős célkitűzés az, ami a szövetkezetet különlegessé teszi a vállalkozások körében. A tagoknak és hozzátartozóiknak nyújtott juttatások fedezése céljából a szociális szövetkezet adózott eredményéből közösségi alapot képez. Közösségi alapból adott juttatások lehetnek például: szociális juttatások, segélyek, étkezési hozzájárulás, nyugdíj kiegészítés, üdülési hozzájárulás; oktatási, képzési támogatások, ösztöndíj, nyelvtanfolyam; közművelődési, kulturális és sport tevékenységek támogatása. A szociális szövetkezet az adóévben képzett közösségi alap 6,5 százalékát adókedvezményként veheti igénybe.
  • megteremti az önfoglalkoztatás lehetőségét. Kizárólag szociális szövetkezet keretében van lehetőség tagi jogviszonyban történő foglalkoztatásra. A szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban közreműködő tagjának, munkájának ellenértékeként – részben vagy egészben – a tagi munkavégzés arányában, a tagok által a szociális szövetkezetben közösen megtermelt javakat - a mindenkori minimálbér erejéig adómentesen - természetben átadhatja. A tagi munkavégzési jogviszonyban munkát végző tag után 4 évig a szociális szövetkezet - csökkenő mértékben - mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól; továbbá nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie.
  • a tagok felelőssége korlátozott. A szociális szövetkezet tagja a szövetkezet tartozásáért csak korlátozottan, bevitt vagyoni hozzájárulása erejéig felel.