Válasz

A képzés ideje alatt

  • nem alkalmazhatóak a fizetés nélküli szabadság (legalább 3, legfeljebb 120 napos határozott idejű munkaviszony létesítése esetén) szabályai,
  • az álláskereső aktív munkahelykereső tevékenysége és álláskeresőként való nyilvántartása szünetel,
  • a közfoglalkoztatottat a munkakörének megfelelő közfoglalkoztatatási bér (garantált közfoglalkoztatási bér) illeti meg, ideértve a munkavezetőt megillető magasabb bért is, amennyiben jelenléti ívvel igazoltan részt vesz a képzésben,
  • közfoglalkoztatási jogviszonynak minősül az is, ha közfoglalkoztatási program keretében a közfoglalkoztatott a munkaerőpiaci alkalmazkodását, munkához jutását szolgáló képzésben vesz részt.
  • a közfoglalkoztatott a felajánlott munkahely mellett a felajánlott képzést is köteles elfogadni. Ki kell zárni az álláskeresőt a közfoglalkoztatásból, ha a számára felajánlott és az álláskeresőkre vonatkozó rendelkezések szerinti képzési lehetőséget nem fogadja el.

Vissza a GYIK-hez.