A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztályának elemzései.

A közfoglalkoztatás, mint szakpolitika

A közfoglalkoztatás, mint szakpolitika című tanulmány nem kevesebbre vállalkozik, mint az immár tíz éve működtetett egységes közfoglalkoztatás hazai rendszerének részletes bemutatására, szakpolitikai kapcsolódásainak feltárására és értékelésére. E vállalás már csak azért sem könnyű feladat, mert egy olyan rendszer működési sajátosságait foglalja össze, mely megszületése óta heves viták tárgya a hazai és a nemzetközi politikai életben és a közéletben egyaránt.
BővebbenÖsszefoglaló „A romák foglalkoztatása” című műhelybeszélgetésről

A mélyszegénységben élő, vidéki szegregátumok lakóinak gazdasági és munkaerő-piaci integrációja a jelenlegi és a jövőbeli foglalkoztatás egyik kulcskérdése. A sokféle, strukturális feltételeken és szocializáción keresztül újratermelődő hátrány leküzdése olyan kihívás, amelyik a szociális, az oktatási, az egészségügyi, foglalkoztatási szakpolitika összehangolt irányítását, és szervezeteinek a helyi együttműködését igényli. 
Mik az eddigi intézkedésekkel kapcsolatos helyi tapasztalatok, és mik azok az igények, amire az államigazgatásnak a felzárkóztató programok szervezése során reflektálnia szükséges? A műhelybeszélgetésen Durst Judit, az University College London kutatója, a mélyszegénységben élők körében, résztvevő megfigyelésen alapuló kutatásokat folytató antropológus, Kovács Gábor, szociológus a Máltai Gondoskodás Non-profit KFT ügyvezetője, a Szeretetszolgálat foglalkoztatási projektjeinek vezetője, illetve koordinátora, és Bogdán László, a Baranya megyei 411 fős Cserdi faluvezetője válaszoltak a hozzájuk intézett kérdésekre.
Bővebben


Munkaerő-piaci barométer 2016

Jelen elemzés a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium együttműködésében megvalósult, 2015. évi ’Rövidtávú munkaerő-piaci előrejelzés’ eredményeire támaszkodik és a felmérésben részt vevő vállalkozások 2016. évben várható munkaerő-gazdálkodásának elemzésére kíván összpontosítani. Az adatfelvétel időpontja 2015. szeptember-október hónapra esett. A megkérdezett vállalkozások száma – a korábbi évekhez hasonlóan – meghaladta a hétezret. A mintában egyaránt megtalálhatjuk a mikro- és kisvállalkozásokat, illetve a nagyvállalatokat is. Az adatfelvétel lehetőséget ad arra, hogy a megkérdezett foglalkoztatók 2016. évi létszámgazdálkodással kapcsolatos terveit foglalkozásonként vizsgáljuk. 
Bővebben 


Ignits Györgyi, Varga Lívia -  A közfoglalkoztatás hatása a bűncselekmények számának alakulására Magyarországon (Kriminometriai megközelítés)

Jelen elemzés a közfoglalkoztatást nem a programban részt vevő személyek elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedési arányszámaival, vagy más gazdasági értelemben véve fontos nézőpontból kívánja megítélni, sokkal inkább valamiféle társadalmi hatás elemzésére vállalkozik. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a közfoglalkoztatás kiterjedtsége és a bűncselekmények számának alakulása között létezik-e összefüggés. Bővebben


A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A tanulmány alapjául szolgáló adatfelvételre 2015. szeptember és október között, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet együttműködésében került sor.
Bővebben


Munkaerő-piaci Barométer - 2015

Jelen  elemzés  a  Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara  Gazdaság- és  Vállalkozáskutató Intézete, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által végrehajtott 2014. évi rövidtávú munkaerő-piaci  prognózis  eredményeire  támaszkodik és  a felmérésben  részt  vevő vállalkozások 2015.  évben  várható  munkaerő-gazdálkodásának  elemzésére  kíván összpontosítani. Az  adatfelvétel  időpontja  2014.  szeptember-október  hónapra  esett.  A megkérdezett vállalkozások száma –a korábbi évekhez hasonlóan –meghaladta a hétezret. A mintában egyaránt megtalálhatjuk a mikro- és kisvállalkozásokat, illetve a nagyvállalatokat is.
Bővebben


A közfoglalkoztatás aktuális kihívásai – javasolt fejlesztési irányok
tudományos - szakmai konferencia

A Belügyi Tudományos Tanács Közfoglalkoztatási Munkacsoportja és a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Statisztikai Elemzési és Monitoring Főosztálya 2015. november 25-én egész napos tudományos - szakmai konferenciát rendezett. A rendezvény védnöke dr. Felkai László, közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke volt. A résztvevőket a Belügyminisztérium részéről dr. Hoffmann Imre, közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár, a Magyar Tudományos Akadémia részéről prof. dr. Besenyei Lajos, az MTA IX. Osztálya, Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának társelnöke köszöntette. A délelőtti, plenáris ülésen a kapcsolódó tudományterületek neves kutatói ismertették a közfoglalkoztatás különböző aspektusaira vonatkozó elméleteiket, tudományos tapasztalataikat. A plenáris ülést követően három eltérő témakör köré szerveződő pódiumbeszélgetésen kutatók, közfoglalkoztató önkormányzati vezetők és a szakigazgatás különböző területeinek és szintjeinek képviselői fejtették ki a véleményüket előre egyeztetett kérdések megválaszolásával. Összefoglaló jelentés