A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásról évente hirdetményt jelentet meg.

Az NFA az egyes Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket helyi önkormányzatok részére, közfoglalkoztatási program vagy szociális földprogram megvalósítása céljából ingyenesen legalább 2 évre, legfeljebb 15 évre vagyonkezelésbe adhatja.

Földrészlet közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából akkor adható az önkormányzat részére vagyonkezelésbe, ha arra a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott, közfoglalkoztatási jogviszony alapján ellátható feladat érdekében van szükség.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • 2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról
  • 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól
  • 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Bővebb információ az aktuális hirdetményekről az NFA honlapján (www.nfa.hu), a Felhívások alatt található.


A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról szóló, ez idáig megjelent hirdetmények az alábbi jogszabályokban jelentek meg:

  • 1718/2014.(XII.5.) Korm. határozat
  • 1290/2014.(V.5.) Korm. határozat
  • 1469/2013.(VII.24.) Korm. határozat
  • 1142/2013.(III.21.) Korm. határozat
  • 1271/2012.(VII.27.) Korm. határozat