Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosíthatósága közfoglalkoztatási programokban

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásról évente hirdetményt jelentet meg.

A földhasználatra vonatkozó szabályok

A közfoglalkoztatóknak elsősorban a saját tulajdonukban álló földterületen, telken kell megvalósítaniuk a közfoglalkoztatási programot. A föld tulajdonjogát a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális földprogram és településfejlesztés céljára megszerezheti.