Válasz

Az országos közfoglalkoztatási program támogatható, amennyiben a program az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányul, valamint az álláskeresők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek közfoglalkoztatása valósul meg.
Közfoglalkoztató részére akkor nyújtható támogatás, ha a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítja, valamint más központi költségvetési előirányzatból támogatásban nem részesül (ide nem értve a közfoglalkoztató alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást.

A legnagyobb országos közfoglalkoztatók a vízügyi igazgatóságok, állami erdőgazdaságok, nemzeti park igazgatóságok, vízgazdálkodási társulatok, rendészeti szervek, MÁV stb.

Vissza a GYIK-hez.