Válasz

A járási startmunka mintaprogram a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet 7/B. § (7) bekezdése értelmében olyan program, amelyben elsősorban értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő tevékenységet valósítanak meg, és amelyre vonatkozóan korábban az adott település- a közfoglalkoztató személyétől függetlenül, nem részesült támogatásban. 

A támogatott programelemek köre:

a) Mezőgazdasági program,
b) Helyi sajátosságokra épülő program,
c) Szociális jellegű program (amely magában foglalja a korábbi belvíz-elvezetési, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programokat).

 a) mezőgazdasági program 

A helyi mezőgazdasági lehetőségek, adottságok kihasználásával megtermelt zöldség, gyümölcs, takarmánynövények, valamint az állattartás és -tenyésztés lehetőséget nyújt az önkormányzati intézmények ellátására. A program eredményeként a helyi közétkeztetés számára friss alapanyag biztosítható, és lehetőség nyílik a keletkező többlet felhasználására, feldolgozására, értékesítésére is. 

A programban elsődleges mezőgazdasági termelés tervezhető (a termőföld és az állattenyésztés termékeinek termelése), valamint az ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek (a mezőgazdasági termék feldolgozása), ha erre a tevékenységre nem indokolt önálló helyi sajátosságokra épülő programot indítani.

b) helyi sajátosságokra épülő program 

Célja a közösségi szükségletek kielégítése, a település fejlődésének elősegítése olyan egyedi programokkal, amelyek a korábbi munka- és termelési kultúrán, vagy a település eddig kiaknázatlan földrajzi és természeti adottságain alapulnak; valamint minden olyan értékteremtő tevékenység, amely a mezőgazdasági programelemben nem értelmezhető. 

Ezen felül a mezőgazdasági termékek feldolgozására kialakított beruházás üzemeltetése is ebben a programban tervezhető.

c) szociális jellegű program

Célja a korábbi években belvíz-elvezetési, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására irányuló programok indítása és folytatása. 

Vissza a GYIK-hez.