A járási hivatal mentori szolgáltatás igénybevételét biztosíthatja azon személyek számára, akik esetében megállapítható, hogy együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége.

A mentori szolgáltatás során történhet

  • tájékoztatás, tanácsadás az aktuális munkaerőpiaci információkról,
  • az egyén igényeinek, lehetőségeinek felmérése, szükség esetén személyre szabott fejlesztési terv elkészítése,
  • mentálhigiénés, szociális segítés a képzésben illetve közfoglalkoztatásban való bennmaradás érdekében,
  • az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal (volt munkaügyi központ) által biztosított munkaerőpiaci szolgáltatásokról, támogatásokról nyújtott információ, a szükséges egyéni, illetve csoportos tanácsadásra való bekerülés elősegítése,
  • az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal (volt kirendeltség) által nyújtott, személyre szabott munkaerő-közvetítésben való együttműködés, a programból a nyílt munkaerőpiacra elhelyezettek utógondozása, nyomon követése.


A GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projektben a mentor kiemelt feladata, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a célcsoport képzési programjának megvalósulását, segítse elő az egyén képzésben történő aktív részvételét és annak sikeres befejezését. Szükség esetén beavatkozást kezdeményezzen a lemorzsolódás megakadályozása érdekében.
A képzés kezdetétől kiemelt figyelmet fordítson azon személyekre, akiknél a projekt sikeres befejezése a mentori segítő tevékenység nélkül nem tudna megvalósulni.