Mentori szolgáltatás

Mentori szolgáltatás fogalma: A mentorálás olyan fejlesztési kapcsolat, amely elősegíti mind az egyén személyes fejlődését, növekedését, mind szakmai előmenetelét.

A mentori szolgáltatás célja: A súlyosan hátrányos helyzetű, vagy hátrányos helyzetű szolgáltatást kérő ügyfelek munkaerőpiaci helyzetének javítása, munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése.

Mentori szolgáltatás a kiemelt projektben:

A GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projektben a mentor kiemelt feladata, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a célcsoport képzési programjának megvalósulását, segítse elő az egyén képzésben történő aktív részvételét és annak sikeres befejezését. Szükség esetén beavatkozást kezdeményezzen a lemorzsolódás megakadályozása érdekében.

A mentori szolgáltatás igénybevételét a célcsoporttag a képzési támogatás iránt benyújtott kérelmében igényelheti. A mentori tevékenység megkezdésekor a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelhetőségének érdekében szükséges adatvédelmi tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat megtétele a mentorált részéről.

A mentor a képzés kezdetétől kiemelt figyelmet fordít azon személyekre, akiknél a projekt sikeres befejezése a mentori segítő tevékenység nélkül nem tudna megvalósulni.

Menü

Navigáció