Válasz

 • A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényben meghatározott feladat,
 • továbbá törvény által előírt állami feladat, vagy
 • a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy
 • a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat,
 • a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen –
   egészségmegőrzési,
   szociális,
   nevelési, oktatási,
   kulturális, kulturális örökség megóvása,
   építészeti örökség védelmével összefüggő, természet-, környezet- és állatvédelmi,
   gyermek- és ifjúságvédelmi, sport,
   közrend és közlekedésbiztonsági,
   ár- és belvízvédelmi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetétéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat, vagy
 • a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat.

Vissza a GYIK-hez.