A téli átmeneti közfoglalkoztatás az idei évben működtetett programok hatósági szerződéseinek meghosszabbításával folytatódik. Folytatódnak az országos közfoglalkoztatási programok, a kistérségi startmunka mintaprogramok, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok, valamint az egyéb értékteremtő mintaprogramok is. Jellemzően azokat a programokat folytatjuk, amelyek télen is végezhető tevékenységeket tartalmaznak.

Országos közfoglalkoztatási programok

 • Vízügyi igazgatóságok: árvízvédelmi töltések, hullámterek, belvíz elvezető művek karbantartásáról, a csatornák rézsűjének megtisztításáról, a mederbe bedőlt fák kivágásáról, vagy a csatornák jó működéséhez szükséges egyéb lefolyási akadályt képező anyagok eltávolításáról. Ezek a munkák segítik elő az árvizek és a belvizek biztonságos, gyors, károkozás nélküli lefolyását.
 • Állami- és magán erdőgazdaságok: erdőterületek rehabilitációja, erdészeti sétautak, tanösvények, turista utak kijelölése, karbantartása, tűzpászták készítését, tűzmegelőzést szolgáló feladatok ellátása, erdőterületek kommunális szennyeződéstől való tisztítása, és az erdő közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok ellátása.
 • Magyar Közút Nonprofit Zrt.: az autópályák, valamint az országos közutak tekintetében út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához, és üzemeltetéséhez kapcsolódó közhasznú tevékenységet lát el. Elsősorban a pályaszakaszok mentén kialakított növényzet karbantartása, hófogó sáv telepítése, karbantartása, síkosság-mentesítési feladatok ellátása a tevékenységük.
 • Nemzeti Park Igazgatóságok: ellátják a védett és fokozottan védett természeti értékek, területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat.
 • Rendészeti szervek, Magyar Honvédség és katasztrófavédelmi szervek: a működési területükön a tulajdonukban, vagyonkezelésükben, valamint használatukban lévő ingatlanok karbantartása, állagmegóvása, takarítása, raktári munkák ellátása.
 • Vasúti pályahálózat-működtető szervezet: a vasúti pálya és környezete tisztántartása, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartása, továbbá a vasúti üzemi létesítmények állagmegóvásával kapcsolatos tevékenységek.

Kistérségi startmunka mintaprogramok

 • mezőgazdasági programelem: üvegházas termesztés, fóliasátorban végezhető tevékenységek, állattartással és tenyésztéssel kapcsolatos tevékenységek
 • értékteremtő programelem: szakmunkások bevonásával önkormányzati ingatlanok felújítási munkálatainak elvégzése, uniós előírásoknak megfelelő játszótér építése, intézmények bútorainak felújítása, közterületre kihelyezhető virágtartók készítése, települési útbaigazító táblák, információs útmutatók készítése stb.
 • szociális programelem: a belterületi közúthálózat javítása, a mezőgazdasági földutak karbantartása, az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása és a belvíz-elvezetési programok keretén belül a téli időszakban is végezhető munkák

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program

A téli időszakban bekapcsolódnak az önkormányzatok intézményi működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésébe:

 • közterületek takarítása, lombseprés, hó-eltakarítási munkák,
 • önkormányzatok intézményeinek téli karbantartási munkálatai,
 • önkormányzatok intézményeinek, egyéb közintézmények fával történő fűtésének megoldása,
 • belterületi közlekedési útvonalak, járdák, kerékpárutak síkosság-mentesítése, 
 • szociális jellegű tevékenységek

Egyéb értékteremtő mintaprogramok

 • digitalizálás,
 • varrodai program,
 • szegregátum/telep rehabilitáció,
 • útkarbantartó programok (Önkormányzati útőr)

Szociális földprogram: Növénytermesztési (téli időszakban fóliasátras vagy üvegházi termesztés) és állattartási/tenyésztési feladatok végrehajtása, elsősorban az elsődlegesen közétkeztetést végző konyha ellátása céljára. A téli időszakban a program keretén belül alkalmazott közfoglalkoztatottak a szabad kapacitás erejéig a települések helyi, közösségi célú önkormányzati feladatait is végezhetik.