A Központi Statisztikai Hivatal Munkaerő-felmérésének adatai segítségével vizsgálható, hogy a foglalkoztatottak számának egy év alatt bekövetkező változása mekkora arányban köszönhető a közfoglalkoztatásnak.


2014

 A 2014-es év során a 15-74 év közötti foglalkoztatottak számának egy év alatti növekményében jelentősen lecsökkent a közfoglalkoztatás és a külföldi munkavállalás szerepe, és abban a piaci munkahelyek kínálata vált jelentőssé. A 2014. év utolsó negyedévének adatai alapján az egy év alatti foglalkoztatás-bővülés 5,1%-a volt köszönhető a közfoglalkoztatásnak, amely arány az év III. negyedévében még 8,3%-ot, a II. negyedévben 15,6%-ot, az I. negyedévben pedig 44,5%-ot tett ki.

2015

2015 első három hónapjában a foglalkoztatottak számának egy év alatti növekedéséhez a közfoglalkoztatás nem járult hozzá, tekintettel arra, hogy a munkaerő-felmérés által számba vett közfoglalkoztatottak száma egy év viszonylatában kismértékű (3%-os) csökkenést mutatott.  2015-ben az éves növekedés üteme jelentősebben csökkent a 2014. évben megfigyelthez képest. Ez összefügg azzal, hogy a foglalkoztatottak száma egy magasabb bázison állt, így a 2014-es – kiemelkedő mértékű – éves növekedési ütem csökkenését látjuk. 

A foglalkoztatottak éves növekedéséből a közfoglalkoztatottak számának növekménye 44,9 ezer főt tett ki 2015. II. negyedévében, amely azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak számának egy év alatti növekedéséhez a közfoglalkoztatás 35,7 százalékos mértékben járult hozzá. Ez az érték jelentősen meghaladja az előző négy negyedévét. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a közfoglalkoztatási programok indulása a foglalkoztatásra jellemző szezonalitástól eltérő. 2015-ben márciustól indultak a közfoglalkoztatási programok, amelynek létszámai a második negyedévre magasabb átlagos foglalkoztatási létszámot értek el, mint 2014 azonos időszakában. 2014-ben ugyanis a téli közfoglalkoztatás a II. negyedévben fejeződött be, az új programok pedig ezt követően ütemezetten indultak. Összességében 2015 második negyedévében a közfoglalkoztatottak száma 27%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Ha ehhez hozzávesszük a foglalkoztatottak összlétszámának kisebb mértékű növekedését, e folyamatok eredményeképpen a közfoglalkoztatás súlya újra növekedni látszik a foglalkoztatottak számának egy év alatti változását tekintve.

2015. III. negyedévében a foglalkoztatottak száma 4 264,8 ezer főre bővült, az éves növekedési ütem 2,8%-ot tett ki. A hazai telephelyen dolgozó, nem közfoglalkoztatottak száma ennél kisebb mértékben, 1,3%-kal bővült. A közfoglalkoztatás részesedése a foglalkoztatottak összlétszámának növekedéséből tovább nőtt, és ebben a negyedévben 45%-ot tett ki, amely arány 2015. IV. negyedévében hasonló mértékű (46,0%) volt. Ugyanis az utolsó negyedévben a 15-74 év közötti foglalkoztatottak száma 4 259,3 ezer főt jelentett, amely 2014. IV. negyedévhez képest 117,6 ezer fős emelkedést mutat, miközben a munkaerő-felmérés által számba vett közfoglalkoztatottak létszáma 54,1 ezer fővel növekedett.

2016

2016 első két negyedévét tekintve folytatódott a 15-74 év közötti foglalkoztatott népesség számának növekedése, mind az előző negyedévhez, mind pedig az egy évvel korábbi időszakhoz képest. 2016. I. negyedévében 4 262,2 ezer fő volt foglalkoztatott, míg a II. negyedévben 4 342,7 ezer fő. Az egy évvel korábbi időszakokhoz viszonyítva a növekedés mindkét negyedév vonatkozásában meghaladta a 140 ezer főt. A közfoglalkoztatottak létszámának egy év alatt bekövetkezett változása 2016. I. és II. negyedévében 22,3, illetve 14,5 százalékos mértékben járult hozzá a bővüléshez. Az említett részesedés hat év távlatában is hasonló eredményeket mutat: 2016 első három hónapjában 583,5 ezer fővel volt magasabb a foglalkoztatottak száma 2010. I. negyedévhez viszonyítva, miközben a munkaerő-felmérés által becsült közfoglalkoztatottak száma 155,1 ezer fővel növekedett hat év alatt – az utóbbi létszám az előbbi 26,6 százaléka. 2016. II. negyedévet tekintve 613,8 és 152,0 ezer fő a foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak 2010. II. negyedév óta bekövetkezett bővülésének mértéke.  

2016. III. negyedévében a 15-74 év közötti foglalkoztatottak száma 4 390,7 ezer főt tett ki, ezen belül a közfoglalkoztatottak száma 225,6 ezer főt jelentett. Az egy év alatt bekövetkezett foglalkoztatás-bővülés mértéke 125,9 ezer fő (3,0%). Az említett negyedévet tekintve a foglalkoztatottak számának éves változásához a közfoglalkoztatottak számának változása nem járult hozzá, ugyanis miközben a foglalkoztatottak száma emelkedett, a közfoglalkoztatottaké csökkent a KSH becslése szerint.

2017

A közfoglalkoztatás 2017. első két negyedévben továbbra sem játszott szerepet a foglalkoztatottak számának emelkedésében.

A KSH 2017. II. negyedévi adatai szerint a foglalkoztatottak száma 4 419,6 ezer főt tett ki, amely jelentős – 76,8 ezer fős, 1,8%-os – emelkedést mutat egy év alatt a 15-74 évesek körében. A felmérésben mért közfoglalkoztatottak száma 206 ezer fő volt, ők a foglalkoztatottak 4,7% át teszik ki, amely arány fokozatosan csökkent 5% alá az utóbbi hónapokban a munkaerő-felmérés adatai alapján. A közfoglalkoztatottak nélküli hazai foglalkoztatottak száma 4 100,5 ezer főt jelentett a második negyedévben, egy év alatt számuk 106,7 ezerrel emelkedett. Csupán ez a csoport járult hozzá a foglalkoztatottak állományának bővüléséhez, hiszen a külföldön dolgozók és a közfoglalkoztatásban résztvevők száma is mérséklődést mutatott. 

2017. III. negyedévében a 15-74 év közötti foglalkoztatottak száma 4 450,7 ezer főt tett ki, ezen belül a közfoglalkoztatottak száma 190,9 ezer főt jelentett. Az egy év alatt bekövetkezett foglalkoztatás-bővülés mértéke 60,0 ezer fő. Az említett negyedévet tekintve a foglalkoztatottak számának éves változásához a közfoglalkoztatottak számának változása nem járult hozzá, ugyanis miközben a foglalkoztatottak száma 1,4%-kal emelkedett, a közfoglalkoztatottaké 15,4%-kal csökkent a KSH becslése szerint. A közfoglalkoztatottak száma több mint 34 ezer fővel volt kevesebb ebben a negyedévben, mint egy évvel korábban, amit ellensúlyozott a hazai, nem közfoglalkoztatásban dolgozó népesség éves szinten csaknem 100 ezer fős növekedése. kal. Az utolsó negyedévben a 15-74 év közötti foglalkoztatottak száma 4 447,4 ezer főt jelentett, amely 2016. IV. negyedévhez képest 36,4 ezer fős emelkedést mutat, miközben a munkaerő-felmérés által számba vett közfoglalkoztatottak létszáma 39,3 ezer fővel csökkent.

Összességében 2017-ben meredeken csökkent a foglalkoztatás növekedésének éves üteme az előző évhez képest. 

2018

A foglalkoztatás növekedésének éves üteme 2018 I. negyedében újra kicsit nőtt, azt követő negyedévekben fokozatosan csökkent. Az év során 67,2 ezer fő és 33,9 fő között bővült a foglalkoztatottak száma az egyes negyedévekben a megelőző év azonos időszakához képest.  A növekedés összetétele egészen különbözik 2014-es valamint az azt megelőző évekétől, hiszen a hazai foglalkoztatás bővülése ellensúlyozza a közfoglalkoztatottak és a külföldi telephelyen dolgozók számának mérséklődését.

2018 első három hónapjában a foglalkoztatottak számának egy év alatti növekedéséhez a közfoglalkoztatás nem járult hozzá, tekintettel arra, hogy a munkaerő-felmérés által számba vett közfoglalkoztatottak száma egy év viszonylatában 42,2 ezer fős csökkenést mutatott. 

2018. II. negyedévében a közfoglalkoztatottak száma 39,0 ezer fővel, 18,9%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. A foglalkoztatottak összlétszámának 1,2%-os növekedése kizárólag a hazai foglalkoztatás bővülésének köszönhető. 2018. III. negyedévében a foglalkoztatottak száma 4 486,8 ezer főre bővült, az éves növekedési ütem 0,8%-ot tett ki. A hazai munkahelyen dolgozó, nem közfoglalkoztatottak száma 2,3%-kal nőtt. Az utolsó negyedévben a 15-74 év közötti foglalkoztatottak száma 4 481,3 ezer főt jelentett, amely 2017. IV. negyedévhez képest 33,9 ezer fős emelkedést mutat. A munkaerő-felmérés által számba vett közfoglalkoztatottak létszáma 46,7 ezer fővel csökkent az előző év azonos időszakához képest. 

2019

A foglalkoztatás növekedésének éves üteme 2019 I. negyedében emelkedett, azt követő negyedévekben fokozatosan csökkent. Az év során 34,2 ezer fő és 61,9 ezer fő között bővült a foglalkoztatottak száma az egyes negyedévekben 2018 azonos időszakához képest.  A foglalkoztatottak számának egy év alatti növekedéséhez a közfoglalkoztatás nem járult hozzá, hiszen a munkaerő-felmérés által számba vett közfoglalkoztatottak száma egy év viszonylatában 37,0 ezer fővel mérséklődött. 

2019. első két negyedévében a közfoglalkoztatottak száma 47,9 ezer fővel, 29,4%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A foglalkoztatottak összlétszámának 1,1%-os növekedése kizárólag a hazai foglalkoztatás bővülésének köszönhető. 2019. III. negyedévében a foglalkoztatottak száma 4 521,0 ezer főre bővült, az éves növekedési ütem 0,8%-ot tett ki. Az utolsó negyedévben a 15-74 év közötti foglalkoztatottak száma 4519,6 ezer főt jelentett, amely 2018. IV. negyedévhez képest 38,3 ezer fős emelkedést mutat. A munkaerő-felmérés által számba vett közfoglalkoztatottak létszáma 23,5 ezer fővel csökkent az előző év azonos időszakához képest. 

2020 első félév

A koronavírus járvány következtében a foglalkoztatottak létszáma 2020 második negyedévében jelentősen, több mint 100 ezer fővel csökkent 2019 hasonló időszakához képest. 2020 első két negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 4437,0 ezer főt jelentett. A vírus elleni védekezés okozta határlezárások miatt a külföldön dolgozók esetében is jelentős, több mint 19 ezer fős visszaesés figyelhető meg a megelőző év viszonylatában. A közfoglalkoztatottak létszámalakulásán a járványhelyzet ebben az időszakban nem éreztette hatását; folytatódott a korábbi években is megfigyelhető mérsékelt létszámcsökkenés. 2020 első két negyedévében átlagosan 22,0 ezer fővel csökkent a közfoglalkoztatottak létszáma a korábbi év azonos időszakához képest.

Forrás: KSH, Munkaerő-felmérés. Készült a BM Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztályán.