A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok minimumkövetelményeinek foglalkoztató általi megtartását a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi.

A hatóság a munkaszerződés megkötésétől a munkaviszonyból származó jogok biztosításán és kötelezettségek teljesítésén keresztül a munkaviszony megszűnését követő elszámolásig vizsgálja a foglalkoztatás szabályosságát és intézkedik a jogsértésekkel szemben.

Az ellenőrzéseket a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok végzik, a szakmai irányítást a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztálya látja el.

A jogkövető magatartásra való ösztönzés, a megelőzés és a jogszabályok helyes alkalmazásának segítése céljából a főosztály fórumszerű tájékoztatási rendszert működtet, melynek elérhetősége:

Munkavédelem, Foglalkoztatás-felügyelet

Az ellenőrzési tárgykörökről, az ellenőrzés folyamatáról, az elérhetőségekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült szórólapban ad tájékoztatást.

Forrás: https://mvff.munka.hu