Tájékoztatás a közfoglalkoztatás alapvető munkavédelmi tudnivalóiról

A közfoglalkoztatás alapvető munkavédelmi tudnivalóiról az alábbi tájékoztatóban olvashat.

Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok minimumkövetelményeinek foglalkoztató általi megtartását a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi.

Munkavédelmi intézkedések hőségriadó idején

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya felhívja valamennyi munkáltató figyelmét a melegben végzett munka veszélyeire, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések megtételére.

A méh- és darázscsípés veszélyei

Júniustól a nyár végéig nemcsak az otthoni kertekben, de egyre több szabadtéri munkahelyen is megjelennek a méhek és darazsak. Az emberi szervezetbe jutatott méreganyaguk útján komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a méreganyagra érzékeny egyéneknél.

Munkaeszközök biztonsága

A munkahelyeken a munkavégzés során alkalmazott vagy azzal összefüggésben használt munkaeszközök (gép, készülék, szerszám vagy berendezés) biztonságos működtetése, rendeltetésszerű használata munkavédelmi követelmény. A gépekre vonatkozó szabványok és törvényi, rendeleti előírások, gyártói dokumentációk határozzák meg a munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi követelményeit.

Villamosbiztonsági ismeretek

Ma már alig van olyan munkavállaló, aki a munkahelyén ne találkozna villamos berendezéssel. Az áramütéses munkabalesetek oka legtöbbször a szakértelem hiánya, jogosulatlan szerelés, a megfelelő oktatás hiánya, a villamos berendezések nem megfelelő műszaki állapota, az előírás szerinti ellenőrzések elmaradása vagy a szabálytalan munkavégzés. Az egyik leggyakoribb munkavédelmi hatósági intézkedések közé sorolhatók a létesítmények, munkaeszközök érintésvédelmével kapcsolatos intézkedések.

Biztonságos munkavégzés a mezőgazdaságban

Az útmutató ismerteti az agrárágazatban a biztonságos munkavégzés veszélyeit, feltételeit, a munkahelyek kialakításának követelményeit, a munkáltató bejelentési kötelezettségéig bezárólag. Szemléltetésül a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során készített fényképek szolgálnak. Az esetleírások megtörtént halálos munkabaleseteket mutatnak be.

Hidegben történő munkavégzés

A hidegebb időjárás körülményei között a közfoglalkoztatóknak a közfoglalkoztatottak vonatkozásában is fokozott figyelmet kell fordítaniuk a hidegben történő munkavégzés veszélyeire, annak egészségi és biztonsági kockázataira, továbbá a szükséges megelőző intézkedésekre.