A magyar gazdasági helyzet erősödésével a Kormány lehetőséget teremt a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalásához. Egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatottakat az elsődleges munkaerőpiac felé szükséges irányítani, valamint továbbra is támogatja a szociális szövetkezetek működését. A Kormány mindezen célok elérése érdekében a 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozatban fektette le a közfoglalkoztatás átalakításához szükséges lépéseket.

A versenyszférában kialakult munkaerőhiányra való figyelemmel a közfoglalkoztatási programokban részt vevők havi átlagos maximális létszámát 2020-ig folyamatosan 150 ezer főre csökkentik. A közfoglalkoztatási jogviszonyban állók létszámcsökkentése miatt, az aktív munkaerő-piaci programok megvalósítása érdekében a 2017. évi előirányzatból 40 milliárd forint átcsoportosítása szükséges.

A 25 év alatti személyeket csak abban az esetben vonhatnak be a közfoglalkoztatási programokba, ha az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerő-piaci program nem kínál számukra reális egyéb lehetőséget.
A szakképzettséggel rendelkezők és azok, akik várhatóan önállóan is képesek elhelyezkedni, csak abban az esetben kerülhetnek közfoglalkoztatásba, ha
•    a járási (fővárosi kerületi) hivatal közvetítési kísérlete három alkalommal – a munkáltató oldalán felmerülő okból – sikertelen volt vagy
•    3 hónapig nem tudott a járási (fővárosi kerületi) hivatal az álláskereső számára megfelelő állást felajánlani,

2018. június 1-jétől kezdődően három éves időszakon belül a közfoglalkozatási jogviszonyban eltölthető maximális időtartam egy év lesz, kivéve, ha a versenyszféra nem kínál reális munkalehetőséget az egyénnek, tehát önhibáján kívül nem tud elhelyezkedni.

A jövőben a közfoglalkoztatottak részére megtérítik a munkahelykereséssel kapcsolatos tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyi és helyközi utazási költségeket.

Megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a jelenleg állami intézményeknél közfoglalkoztatásban lévő személyek miként tudnak saját állományba kerülni és ennek mennyi a többletforrás igénye.

Folytatják a mentális, szociális vagy egészségi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről szóló 1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott speciális közfoglalkoztatási programot.


A Korm. határozat teljes szövege elérhető az alábbi linken:

1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről