A közfoglalkoztatóknak elsősorban a saját tulajdonukban álló földterületen, telken kell megvalósítaniuk a közfoglalkoztatási programot. A föld tulajdonjogát a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális földprogram és településfejlesztés céljára megszerezheti.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 2014. január 1-jétől hatályos szabályai szerint a települési önkormányzatok a tulajdonukban álló, illetőleg a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA törvény) szerint ingyenes vagyonkezelésükbe adott földek, valamint az 1 hektárnál nem nagyobb területű tanyák kivételével föld használatának, hasznosításának jogát nem szerezhetik meg. A Földforgalmi törvény 40. § (1) – (5) bekezdése szerint haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés vagy szívességi földhasználat jogcímen alapuló földhasználati jogot csak földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, erdőbirtokossági társulat, agrárágazathoz tartozó köznevelési feladatot ellátó vagy felsőoktatási intézmény, illetőleg bevett egyház vagy annak belső jogi személye szerezhet.

A Földforgalmi törvény 70. § (2) bekezdése szerint a 2013. december 31-éig megkötött haszonbérleti szerződések módosítására – ha a szerződés módosítása a fölhasználati jogosultság időtartamának meghosszabbítására vagy a haszonbér mértékének a csökkentésére irányul – az önkormányzatok esetében nincsen lehetőség, új haszonbérleti szerződést pedig nem köthetnek (mivel a Földforgalmi törvény 40. § (1)-(5) bekezdésében nincsenek nevesítve). A 2013. december 31-éig megkötött – ingyenes – haszonkölcsön szerződések pedig legkésőbb 2014. december 31-éig maradnak hatályban, új haszonkölcsön szerződést szintén nem lehet kötni.

Az NFA törvény 22. § (1) bekezdése csak kötelező önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, szociális földprogram vagy közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából teszi lehetővé a föld ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adását, ezeknek a céloknak nem felel meg a szociális szövetkezet használatába történő átadás, ezért a Nemzeti Földalapból ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adott földet az önkormányzat nem tudja a szociális szövetkezet használatába adni. (A szociális szövetkeztek a mezőgazdasági tevékenységükkel ugyanis végső soron profit elérésére törekednek.)