Tápiószőlős Község Önkormányzata 2015. év óta vesz részt a közfoglalkoztatásban. Programjaikat egymásra építik: a sertéstartást a mezőgazdasági, sertéstelep épületeinek egy részét pedig a helyi sajátosságokra épülő program keretében valósították meg.

Az elmúlt évek során a közfoglalkoztatásban szabadföldi növénytermesztést folytattak a 36 hektáros, saját tulajdonú földterületükön. Itt elsősorban takarmánynövényeket termesztettek, amit állatállományuk élelmezésére használtak fel. Jelenleg már 1200 db állat tartására alkalmas teleppel rendelkeznek. Az állományt az úgynevezett „kocaforgó” módszerrel a 110 kg-os végtömegig történő rotációban hizlalják majd, így évente akár 3600 sertés hízlalása is megvalósulhat. A jelenlegi tartási kapacitást az önkormányzat további 600 állat tartására alkalmas épülettel szeretné bővíteni. 

A mezőgazdasági és a helyi sajátosságokra épülő programok keretében létrehozott alapokra támaszkodva indították el 2016 decemberében a beruházási jellegű egyéb közfoglalkoztatási mintaprogramot, 7 fő közfoglalkoztatásával. A program keretében egy 632 m2 alapterületű, kiskapacitású sertés vágóhíd és húsfeldolgozó üzem építését valósították meg. Az üzemépületben egy húsboltot is kialakítottak, ahol friss árut vásárolhatnak a település lakói.

Az önkormányzat az üzem megvalósítása során jelentős saját forrást is biztosított, többek között gépi és emberi erőforrásokat, az üzem kültéri rendbetételét, az ivóvíz-vezeték hálózat kiépítését is saját forrásból finanszírozták. Jelentős saját forrással egészítették ki továbbá a sertéstelep kialakításának költségeit is. Az üzem építéséhez és a sertéstelep kialakításához az Önkormányzat összességében megközelítőleg 70 millió forint saját forrást biztosított.

A kiskapacitású vágóhíd és húsfeldolgozó üzem műszaki átadása 2018. október 5-én megtörtént. A munka kezdéséhez szükséges hatósági engedélyeket 2019. október 4. kapták meg.

Az önkormányzat az üzemeltetést a saját, 100%-os tulajdonában lévő Szőlős-Hús Kft-re bízta. Az üzem 2019. október 7-én kezdte meg működését.