Szociális szövetkezet a közjóért

A szociális szövetkezetek olyan személyek autonóm társulásai, akik önkéntesen egyesülnek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi, oktatási és kulturális céljaikat együttműködésben, demokratikusan irányított vállalkozásuk útján valósítsák meg.

Mi szükséges a szociális szövetkezet létrehozásához?

A szociális szövetkezeteknél alapvető célként jelenik meg a hátrányos helyzetű személyek számára munkalehetőség teremtése, szociális helyzetük javításának elősegítése. A szociális szövetkezet olyan gazdálkodó szervezet, amely ötvözi a gazdasági társaságok és a társadalmi szervezetek előnyeit. Fontos kihangsúlyozni azonban, hogy a szociális szövetkezet nem gazdasági társaság!

A szociális szövetkezeti forma előnyei:

Menü

Navigáció