A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Közútkezelő) 2023. évben is egységes országos közfoglalkoztatási mintaprogramot valósított meg, amelyben a következő fő feladatokat látták el:

  • A közúti közlekedés biztonságának növelése a forgalom biztonságát zavaró növényzet eltávolítása, kézi kaszálása valamint a burkolatok és burkolaton kívüli területek takarítása, tisztántartása. 
  • Az országos közúthálózat és az autópályák szakaszain forgalombiztonságot javító feladatok ellátása, mely jelenti az utak burkolatának javítását, a padkák és burkolaton kívüli területek tisztítását, a vízelvezető rendszerek karbantartását.
  • Mezőgazdasági földterületek és a közutak között fekvő területek tisztántartása, melynek keretében cél a mezőgazdasági területek és közutak között fekvő elhanyagolt területek rendbetétele, a téli időszakban a hófogóhálók kihelyezése, beszedése és karbantartási munkálatok elvégzése. 

A Közútkezelő a programot átlagosan 210 fő közfoglalkoztatott bevonásával, mindösszesen 428,333 millió Ft támogatásból valósította meg. 

Kimagasló eredménynek minősíthető, hogy a Közútkezelő a 2023. évi programjából 3 fő közfoglalkoztatottat vett át saját állományba, valamint 21 fő a nyílt munkaerőpiacion tudott elhelyezkedni