A közfoglalkoztatást érintő jogszabály-változások 2018. január 1-jétől

Publikálva: 2018. április 12.

2018. január 1. napján hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), ezzel egyidejűleg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) hatályát vesztette.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) rendelkezései alapján 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldés és az azon történő fogadás, amelynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít.

Menü

Közfoglalkoztatás

Navigáció