A közfoglalkoztatás célja, hogy a közfoglalkoztatottak képességeikhez mérten értékteremtő munkát végezzenek, és a közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra minél nagyobb arányban visszakerüljenek. A visszajuttatás elősegítésének egyik meghatározó eszköze a közfoglalkoztatott piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve szak- és továbbképzésben való részesítése. A képzési programok sikeres megvalósulását mentori tevékenység segíti. További cél, hogy olyan képzési programok induljanak, amelyek megkönnyítik a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való elhelyezkedést.

A közfoglalkoztatottak képzésbe vonása a Belügyminisztérium szakmai irányításával működik, a képzési szakirányok, a képzési igények felmérése a kormányhivatalok segítségével, a munkaerőpiaci igények, a prognózisok, hiányszakmák és a kamarák javaslatai alapján történik.

A különböző képzési programok a munkaerőpiaci igények figyelembevételével kapcsolódnak az aktuális közfoglalkoztatási programokhoz.

Az Országos Közfoglalkoztatási Programhoz kapcsolódó képzések

A program, a mindenkori munkaerőpiaci helyzet igényeire reagálva, az esetleges „vis maior” helyzetek kezelésére, több ágazatot átfogóan (pl. ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az erdőterületek, megújuló energiaforrások területén) indítható, legfeljebb 12 hónap időtartamra, napi 6-8 órás munkaidőben. A közfoglalkoztatónak a munkavégzéshez kapcsolódóan a foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítania kell. A programokhoz kapcsolódóan a legtöbb képzés szakmai, illetve állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányul, amelynek célja, hogy a tanfolyam sikeres befejezését követően megszerzett tudás és a közfoglalkoztatás időszaka alatt megszerezett gyakorlat más, hasonló tevékenységet végző, piaci munkaadónál is hasznosítható legyen.

Járási startmunka mintaprogramokhoz kapcsolódó képzések

A program legfeljebb 12 hónap időtartamra vonatkozik, napi 8 órás munkaidőben. A járási mintaprogramok speciális, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő  programok, amelyek mezőgazdasági tevékenységekhez is kötődhetnek. Az ezekhez kapcsolódó képzési programok elsősorban az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők felzárkóztatására, munkakör betöltésére szakmai tudás elsajátítására irányulnak, azaz a megszerzett kompetenciák alapján az egyén alkalmassá válik az öngondoskodásra. Fő célként került meghatározásra, hogy a mezőgazdasági képzési programokban résztvevők a képzés sikeres elvégzését követően már szakszerű mezőgazdasági tevékenységet tudjanak végezni, így megnő az önellátásra való hajlandóság és a családi szükségletet meghaladó termékek értékesítésével javulhat a háztartások anyagi helyzete.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések

A program legfeljebb 12 hónap időtartamra szól, napi 6-8 órás olyan közfoglalkoztatási forma, amelynek keretében értékteremtő, szakképzettséget is igénylő munkák végzésére vonhatók be a résztvevők. A tervezett képzési programok fő célja, hogy a megszerezett tudással az egyén munkaerőpiaci helyzete javuljon, ezért a képzési programok az esetleges felzárkóztatás mellett, elsősorban állam által elismert OKJ-s szakképesítés megszerzésére irányulnak, de van lehetőség részszakképesítés, szakképesítés ráépülés, szakképesítés, részszakma, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére, fejlesztésére, azaz egyéb szakmai képzésre, egyéb képzésre, szakképzésnek nem minősülő képzésre, hatósági képesítések, szaktanfolyamok elvégzésére.