A település önkormányzata 2018. évben a járási Startmunka mintaprogram keretein belül három programelemben indított járási startmunka programot.

A mezőgazdasági programban a település belterületén, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon fóliás és szabadföldi zöldségtermesztést valósítottak meg. A megtermelt zöldségek a napközi otthonos konyhán kerültek felhasználásra. A megművelt földterület összesen közel öt hektár. A külterületi ingatlanon két hektár területen kender, egy hektár területen pedig cirok termesztése valósult meg.

A helyi sajátosságokra épülő programban a könyvtár és házasságkötő terem előtt teraszt  alakítottak ki a lakossági rendezvények jobb kiszolgálása érdekében - a közösségi tér létrehozásához kapcsolódva. A program másik eleme a tésztagyártás volt, mely továbbra is a szociális és gyermekétkeztetés biztosítását szolgálja.

A belterületi közutak karbantartása programban a település úthálózatának karbantartása, fejlesztése (többek között a csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, a szórt köves utcákban keletkezett kátyúk javítása, valamint öntött beton járda kiépítése) valósult meg,

A község 2018-ban Start Plusz díjat kapott, s a díjjal járó tíz millió forint összegű támogatást a helyi közfoglalkoztatási programok továbbfejlesztésére használja fel.