Tájékoztató a közfoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásának feltételeiről és kifizetéséről

Publikálva: 2019. augusztus 28.

2019. augusztus 23. napján megjelent a Kormány 203/2019. (VIII.23.) számú rendelete a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Kormányrendelet). A módosítás értelmében azok a közfoglalkoztatottak, akik megfelelnek a jogszabályban foglalt feltételeknek, szeptember hónapban egyszeri, egyösszegű foglalkoztatást ösztönző támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosultak.

A támogatás forrása

A támogatás kifizetése a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Start-munkaprogram előirányzatának decentralizált keretéből történik, amelyről a Belügyminisztérium külön döntés keretében intézkedik.


A jogosultság feltételei

A Kormányrendelet értelmében a támogatásra a 2019. augusztus 1-jén közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy jogosult az őt megillető közfoglalkoztatási bérén, garantált közfoglalkoztatási bérén felül, amennyiben 2019. január 1. és július 31. napja között 


A foglalkoztatást ösztönző támogatás összege, kifizetése

A közfoglalkoztatottnak járó támogatás összege valamennyi jogosult esetében egységesen bruttó 81.530 Ft, és azt a közfoglalkoztató közfoglalkoztatási bérként fizeti meg a közfoglalkoztatott részére. A támogatás bérelemnek minősül, annak kifizetését a közfoglalkoztató nem mérlegelheti, illetve, azt a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személynek nem kell kérelmeznie.

A Kormányrendelet alapján a foglalkoztatást ösztönző támogatást a közfoglalkoztatónak a 2019. szeptember hónapban, legkésőbb 2019. szeptember 20. napjáig kell kifizetnie az arra jogosult közfoglalkoztatott részére.

A foglalkoztatást ösztönző támogatást annak a közfoglalkoztatónak kell kifizetnie, amelynél 2019. augusztus 1-jén fennállt a támogatásra jogosult közfoglalkoztatott jogviszonya.

Menü

Navigáció