Milyen kötelezettségekkel jár a képzés?

Válasz

A támogatási és a felnőttképzési szerződés aláírásával a képzésbe bevont személy kötelezi magát a képzésben való részvételre (gyakorlati és elméleti órákon való jelenlét), továbbá arra, hogy a tananyagot a legjobb tudása szerint elsajátítja és a képzési programban meghatározott vizsgát leteszi. A képzési program a képző intézmény által biztosított felnőttképzést kiegészítő tevékenységet is tartalmazza. Szerződésszegés történik, ha a képzésben résztvevő a szerződésben felsorolt kötelezettségeit nem teljesíti, hiányzása meghaladja a képzés előírt óraszámának 20%-át.

Amennyiben megállapítható a képzésben résztvevő felróható szerződésszegése, további támogatás kifizetése nem lehetséges és a képzési támogatás időarányos része visszakövetelhető. A támogatás visszakövetelhető, ha a támogatott neki felróható okból a képzést abbahagyja, óralátogatási kötelezettségének rendszeresen nem tesz eleget és emiatt a képzést eredményesen nem tudja befejezni, vizsgatételi vagy javító/pótló vizsgatételi kötelezettségét elmulasztja.

A Támogató a támogatás folyósítását megszünteti, ha:

A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés megkötése után a támogatási szerződésben foglaltak megvalósulását, a tanfolyamok eredményes megvalósítását a kiemelt projekt ellenőrzési és szabálytalanság-kezelési, valamint képzési munkatársai, együttműködve a Foglalkoztatási Főosztály munkatársaival folyamatosan ellenőrzik.

Vissza a GYIK-hez.

Menü

Navigáció