Kell-e a közfoglalkoztatónak munkaruhát, védőeszközt, illemhelyiséget, melegedőt, pihenőt biztosítania a közfoglalkoztatottak részére?

Válasz

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet betartása minden foglalkoztató számára kötelező. Részletes munkavédelmi szabályokat kormányrendeletek, ágazati miniszteri rendeletek és szabványok határoznak meg.

Alapvetően minden közfoglalkoztatott részére biztosítani kell:

A munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni kell a rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák.

Amennyiben tudomására jutott, hogy egy közfoglalkoztató megsértette a munkavégzés szabályait, úgy a konkrét munkáltató, illetve a konkrét munkavégzési hely megadásával bejelentést tehet a munkavégzés helye szerint illetékes megyei kormányhivatalban, személyesen, telefonon vagy írásban. A Kormányhivatal minden egyedi panaszbejelentést kivizsgál és amennyiben szabálytalanságot tár fel, megteszi a szükséges intézkedéseket.

Vissza a GYIK-hez

Menü

Navigáció