Egyének által igénybe vehető munkaerőpiaci szolgáltatások

A Kormány közfoglalkoztatással összefüggő céljai között továbbra is szerepel a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének ösztönzése.

Az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányban lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, az elismert menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelése. Kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű, 16-18 év közötti korosztály munkaerőpiaci, a roma nemzetiséghez tartozók társadalmi (re)integrációjához leginkább szükséges és megfelelő, személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz való minél szélesebb körben való hozzáférésére. Ennek szervezése a helyi igények, valamint a járási hivatalokban rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével történik. Az elhelyezkedés megkönnyítése érdekében a közfoglalkoztatott is közvetíthető a számára megfelelő munkahelynek minősülő, nyílt munkaerőpiaci álláshelyre. A munkaközvetítéssel felajánlott megfelelő munkalehetőséget a közfoglalkoztatott köteles elfogadni, ellenkező esetben különböző szankciók érik. A jelentős létszámot foglalkoztató munkáltatók nagy létszámú munkaerőigénye esetén a meghirdetett állásra csoportos munkaerő-toborzást is szervezhetnek a járási hivatalokban az álláskeresők számára.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján, a közfoglalkoztatott részére a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget – ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez illetve a foglalkoztatóhoz történő oda- és visszautazást – meg kell téríteni, ha számára az állami foglalkoztatási szerv munkát ajánl fel.

Menü

Navigáció