Adatvédelmi tájékoztató

1.    Adatkezelés


A Felhasználók által a honlap használata során megadott személyes adatokat a mindenkori törvényes előírások betartásával kezeljük, azok harmadik fél számára nem adhatók át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.

2.   A tartalom felhasználása

2.1.   Média-felhasználás

Felhasználó a tartalmat – a médiatájékoztatás keretei között –, lényeges elemeinek és az abban szereplő tények megváltoztatása nélkül jogosult átvenni, továbbá a 2.1.1. és a 2.1.3. pontokban felsoroltak betartásával módosítani, kiegészíteni, ahhoz magyarázatot fűzni, továbbá sokszorosítani és terjeszteni. A tartalom promóciós vagy egyéb reklámcélú felhasználása, továbbá annak szoftveres vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele szigorúan tilos. 

2.1.1.   A honlap szöveges tartalmainak felhasználása
Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

2.1.2.    A honlap állóképes tartalmainak felhasználása
Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

2.1.3.    A honlap mozgóképes tartalmainak felhasználása
Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

2.2.     Szabad felhasználás

Felhasználó a Tartalom tekintetében jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra azzal, hogy a felhasználás valamennyi módja esetén a forrást és a szerző nevét a jelen „Felhasználási feltételek”-ben meghatározott módon köteles feltüntetni, a felhasználás a cél által indokolt terjedelmet nem haladhatja meg, továbbá a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

Szigorúan tilos a Tartalom hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen, vagy közvetett felhasználása még abban az esetben is, amennyiben az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja.

Tilos továbbá a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele.

2.3.     A Tartalom felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása

A Tartalom a Felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ide értve a Tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.

3.    Védjegyek és logók használata

A honlapon található valamennyi logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll, amelyre tekintettel azok másolása, tükrözése, felhasználása - a jelen felhasználási feltételek 2. pontjában megfogalmazott forrás megjelölésére vonatkozó előírás kivételével - tilos.

4.    Jognyilatkozatok és vegyes rendelkezések

Menü

Navigáció