A közfoglalkoztatás célja, hogy a közfoglalkoztatottak képességeikhez mérten értékteremtő munkát végezzenek, és a közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra minél nagyobb arányban visszakerüljenek. A visszajuttatás elősegítésének egyik meghatározó eszköze a közfoglalkoztatott piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve szak- és továbbképzésben való részesítése. A képzési programok sikeres megvalósulását mentori tevékenység segíti. További cél, hogy olyan képzési programok induljanak, amelyek megkönnyítik a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való elhelyezkedést. A közfoglalkoztatottak képzésbe vonása a Belügyminisztérium szakmai irányításával működik, a képzési szakirányok, a képzési igények felmérése a kormányhivatalok segítségével, a munkaerő-piaci igények, a prognózisok, hiányszakmák és a kamarák javaslatai alapján történik.
A különböző képzési programok a munkaerő-piaci igények figyelembevételével kapcsolódnak az aktuális közfoglalkoztatási programokhoz.

Az Országos Közfoglalkoztatási Programhoz kapcsolódó képzések 

A program, a mindenkori munkaerő-piaci helyzet igényeire reagálva, az esetleges „vis maior” helyzetek kezelésére, több ágazatot átfogóan (pl. ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az erdőterületek, megújuló energiaforrások területén) indítható, legfeljebb 12 hónap időtartamra, napi 6-8 órás munkaidőben. A közfoglalkoztatónak a munkavégzéshez kapcsolódóan a foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítania kell. A programokhoz kapcsolódóan a legtöbb képzés szakmai, illetve állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányul, amelynek célja, hogy a tanfolyam sikeres befejezését követően megszerzett tudás és a közfoglalkoztatás időszaka alatt megszerezett gyakorlat más, hasonló tevékenységet végző, piaci munkaadónál is hasznosítható legyen. 

Járási startmunka mintaprogramokhoz kapcsolódó képzések

A program legfeljebb 12 hónap időtartamra vonatkozik, napi 8 órás munkaidőben.  A járási mintaprogramok speciális, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő mezőgazdasági felzárkóztató programok, amelyek főként a Startmunka mintaprogramokhoz, azaz a mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódnak. Az ezekhez kapcsolódó képzési programok elsősorban az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők felzárkóztatására, munkakör betöltésére szakmai tudás elsajátítására irányulnak, azaz a megszerzett kompetenciák alapján az egyén alkalmassá válik az öngondoskodásra. Fő célként került meghatározásra, hogy a mezőgazdasági képzési programokban résztvevők a képzés sikeres elvégzését követően már szakszerű mezőgazdasági tevékenységet tudjanak végezni, így megnő az önellátásra való hajlandóság és a családi szükségletet meghaladó termékek értékesítésével javulhat a háztartások anyagi helyzete.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések

A program legfeljebb 12 hónap időtartamra szól, napi 6-8 órás olyan közfoglalkoztatási forma, amelynek keretében értékteremtő, szakképzettséget is igénylő munkák végzésére vonhatók be a résztvevők. A tervezett képzési programok fő célja, hogy a megszerezett tudással az egyén munkaerő-piaci helyzete javuljon, azaz a képzési programok az esetleges felzárkóztatás mellett, elsősorban állam által elismert OKJ-s szakképesítés megszerzésére irányulnak.