Hírek

Itt találhatóak a szociális szövetkezetekkel kapcsolatos legfrissebb információk

Tájékoztató a szociális szövetkezetekről

Cél, hogy a közfoglalkoztatásból kikerülő, munkatapasztalattal rendelkezők számára a szociális szövetkezetek a foglalkoztatás következő lépcsőfokai lehessenek a nyílt munkaerőpiac felé, illetve a közfoglalkoztatottak önfoglalkoztatóvá, szövetkezeti taggá vagy szövetkezeti alkalmazottakká válva kiléphessenek az elsődleges munkaerőpiacra.

A szociális szövetkezetek, mint a vidékfejlesztés kulcsszereplői

A Belügyminisztérium kezdeményezésére 2016 őszén indult el a „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező, a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek támogatási program”, amelynek koordinációját az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. A két ütemben meghirdetett támogatási program célja a hátrányos helyzetű települések nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatottsági szintjének növelése, új, fenntartható munkahelyek létrehozása, amelyet a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek tevékenységének támogatásával, önfenntartóvá válásának ösztönzésével kíván elérni a program.

Szociális szövetkezet a közjóért

A szociális szövetkezetek olyan személyek autonóm társulásai, akik önkéntesen egyesülnek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi, oktatási és kulturális céljaikat együttműködésben, demokratikusan irányított vállalkozásuk útján valósítsák meg.

Mi szükséges egy életképes szociális szövetkezet létrehozásához?

Kell egy ötlet, egy vezető, forrás, egy szövetkezni akaró közösség és egy szakmai támogató háttér.

Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyra vonatkozó tudnivalók

A szociális szövetkezetek esetében a korábbi módozatok mellett kötelezően megjelenik személyes közreműködés sajátos formája a közös termelésben való, tagsági viszonyon alapuló közvetlen közreműködés (sui generis jogviszony a továbbiakban: tagi munkavégzés).

A "helyi értékek" című rendezvénysorozat előadásai

Az alábbi linkekre kattintva letölthetőek a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda és a Szociális Szövetkezeti Koordinációs Osztály 2017. május 9 - 23. között öt helyszínen szervezett „Helyi értékek” című rendezvénysorozatának előadásai.